باید افراد تندرو و تنش زا را از سیاست داخلی کنار گذاشت

باید افراد تندرو و تنش زا را از سیاست داخلی کنار گذاشت

رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت استان اردبیل گفت: همزمان با تنش‌زدایی در سیاست خارجی، باید افراد تندرو و تنش زا را از سیاست داخلی کنار گذاشت. رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت استان اردبیل گفت: تندروی سیاسیون، همیشه برای مردم و انقلاب هزینه داشته و باید همزمان با گشایش سفارت عربستان، عنان این افراد